Disclaimer

Deze website is eigendom van Duoclean+ Kapittelstraat 4 8720 Dentergem Email: info@duoclean-plus.be
B.T.W. BE 0556.771.585 Tel: 051 63 63 96 -
0475 94 79 75
Disclaimer Ondanks de constante zorg en aandacht die Duoclean+ aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Duoclean+ is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Auteursrechten voorbehoudenDe informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van Cleaning Professionals. Niet aansprakelijk voor schadeDuoclean+ kan er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Duoclean+ is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met op de website geplaatste informatie waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, mededelingen, prijzen, product- en dienstspecificaties en/of de gevolgen van transacties die op basis van de op de website vermelde informatie zijn of worden verricht. Woord- en beeldmerken beschermdAlle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van Duoclean+ tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duoclean+ is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden. Privacy Duoclean+ werkt niet met cookies, derhalve worden er geen enkele privé gegevens van de bezoeker opgeslagen op gelijk welke wijze. -------------
© nrv computer service 2019
Duo Clean+ uw schoonmaakpartner